top of page
Søk
  • Forfatterens bildeAdmin

Felles målsetning

Hvordan skal man i forskjellige oppgaver og prosjekt se samme mål bilde?


Slik skaper du felleskap gjennom misjon, visjon og verider:


Hvis vi har samme mål gir det resultater

Vi vet at de ikke er mulig å nå et mål, som man ikke har definert. Samme gjelder i forretninger. Hvis alle i organisasjonen skal arbeide mot samme mål er det viktig at man definert retningen. Man må ha en felles forståelse hvor man vil hen. Derfor er det viktig å formulere visjon, misjon og verdier. Når virksomheten beveger seg mot samme retning så skapes entusiasme, og motivasjon bland medarbeiderne. Når man har en felles mål bilde er det lettere å være proaktiv og handlingskraftig i organisasjonen.


Når man har definert misjon, visjon og organisasjonens verdier er det viktig at de er fundamentet i organisasjonen. I hver oppgave man gjennomfører skal visjonen gjennomsyres. Del den, gjør den synlig både internt og eksternt.


Mange ganger så oppstår det forvirring om hva som er forskjellen på disse tre begrepene. Hva er forskjellen på visjon og misjon, hvordan defineres mine verdier.


Simen Sinek har oppsummert kjernen i en organisasjon i noe han kaller "The golden circle":
Visjonen


Visjonen forteller om den fremtidige bilden av virksomheten. De vi ønsker å oppnå og være på langsikt. Det er den felles retning som virksomheten i grunden skal arbeide etter å oppnå. Hvis organisasjonen ikke har en visjon så er det vanskelig å vite hvor vi beveger oss og hvilke mål og oppgaver som skal realiseres. Visjonen er organisasjonens overordna mål. Det gir oss et bilde hvor vi ønsker å være, og hvor vi ønsker å bevege oss. Hvordan vi skal bli oppfattet av omgivelsen, samarbeidspartnere og kunder. Hvilken retning vi arbeider mot hver eneste dag. Noen har sagt at visjonen gir oss retningen mens misjonen gir oss instruksjonene. Visjonen utgjør grunnlaget for de strategiske valgene i organisasjonen. Visjonen bør være samlende, rimelig, realistisk og identifisere det som er unikt med organisasjonen.


Misjonen


Slik skaper du felleskap gjennom misjon, visjon og verdier:river hva organisasjonen skal gjøre og levere. Misjonen lager en generell forståelse av hvorfor organisasjonen eksisterer og hva den vil oppnå. Når remmene er definert vet alle innenfor hvilke rammer som organisasjonens oppgaver skal løses. Misjonen forteller om organisasjonens forretningsområde og hva organisasjonen skal tilby kundene. Misjonen skal fokusere på hvilke ressurser og kompetanser som bedriften konkurrerer på. Misjonen bør svare på; hvorfor eksisterer vi og hva skal vi løse?Verdier


Organisasjonens verdier er plattformen for virksomheten. Det forteller oss hvorfor vi vil jobbe i virksomheten, core. Det er en følelse og en overbevisning som er felles for organisasjonen. Våre verdier driver oss hver dag, den styr bedriftskulturen, den skaper et felleskap. Verdiene beskriver holdninger, hva man ønsker at medarbeidernes hjerter skal drives av, hvilken puls som skal banke for organisasjonen. Væremåter og handlinger som vi etterstreber, vår pasjon og ambisjon i hvert oppdrag. For hver kommersiell virksomhet er målet å skape resultater, både på bunnlinja og i hverdagen. Verdigrunnlaget er tett knyttet til bedriftens misjon. Misjonen gir oss instruksjonene mens verdiene beskriver måten vi skal gjennomføre oppdraget.70 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Комментарии


bottom of page